Pałac w Grobli - Atrakcje

Najstarsze wzmianki z miejscowości Nassengrebil (niem.), czyli Wilgotnej Grobli, sięgają 1399 roku. Prawdopodobnie w czasach przedchrześcijańskich istniał tu święty pogański gaj. W średniowieczu miejscowość leżała na peryferiach piastowskiego księstwa świdnicko – jaworskiego i należała do rodów szlacheckich, m. in. Zedlitzów i Nostitzów. W XIX wieku była to dość duża wieś, bo zamieszkiwana aż przez 340 ludzi. Był tu duży majątek ziemski, czynne były dwa młyny wodne, cegielnia, browar, gorzelnia i młyn do mielenia kory dębowej. Najcenniejszym obiektem zabytkowym w Grobli jest kościółek p.w. św. Anny z połowy XV wieku. Jest to budowla jednonawowa z prostokątnym prezbiterium wspartym przyporami i sklepionym krzyżowo, z ciekawym rzeźbionym zwornikiem. W głównym ołtarzu barokowy obraz Świętej Rodziny. Na zewnątrz pod dachem konsole w postaci ludzkich głów. Obok znajduje się kaplica z XVII wieku z płytą nagrobną właściciela z rodziny Zedlitzów. Przy furcie: piaskowcowa alegoryczna rzeźba niewiasty, prawdopodobnie przyniesiona z pałacu. W murze przykościelnym krzyż pokutny z wyrytym narzędziem zbrodni (nóż), z którym wiąże się legenda o narzeczonej zamordowanej przez kochanka. Przy wejściu do kościoła rośnie 170 – letnia lipa drobnolistna, a obok stawu we wsi pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 480 cm.

Gdzie na spacer?

Na Radogost (397 m n.p.m.)- „szlak brzeżny” (znaki czerwone), 45 min. W lesie dębowym z jarząbem brekinią wieża widokowa z 1899 r., ślady grodziska wczesnośredniowiecznego i interesujące skałki zieleńcowe.

Do Kwietnik zboczem góry Grabowej (404 m n.p.m.), szlakiem czerwonym 45 min. przez las dębowy z brekinią. W Kwietnikach kościół p.w. św. Józefa XV/XVIII w. i park naturalistyczny z zachowanymi alejami.

Do Pogwizdowa, drogą polną 45 min. Na miejscu kościół p.w. Podwyższenia Krzyża z XIII wieku, wczesnogotycki, oraz park o charakterze leśnym, projektowany przez Eduarda Petzolta.

Do Siedmicy doliną Nysy Małej, szlakiem zielonym ok. 1 godz. Po drodze rezerwat „Nad Groblą”, interesujące skały zieleńcowe z lawami puklistymi, pozostałości wulkanizmu.

 

Co odwiedzić w okolicy?

Miasto Bolków - urocza, malowniczo położona miejscowość, nad którą góruje potężne średniowieczne zamczysko, będące niegdyś jedną z największych warowni.

Zamek w Bolkowie z rodowodem z XIII wieku należy do najstarszych z zachowanych zabytków średniowiecznego budownictwa obronnego w Polsce.

Zamek w Świnach koło Bolkowa. Budowla pochodzi z XIV wieku i jest usytuowana na górującym nad okolicą wzgórzu.

Miasto Jawor o średniowiecznym rodowodzie z zachowanymi licznymi zabytkami i wyjątkowo urokliwym Rynkiem.

Kościół Pokoju w Jaworze powstał w latach 1654 – 1655 jako budowla nietrwała, wyłącznie z drewna, słomy i gliny. Jedna z niewielu zachowanych tego typu budowli na świecie, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.